Nowe techiki analityczne w ochronie środowiska

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy z metod i technik analitycznych wykorzystywanych w monitoringu, waloryzacji oraz ochronie środowiska.

Imię
Nazwisko
Instytucja
Kraj
Tytuł/stopień naukowy
Preferowany język szkolenia
Wariant szkolenia
Adres do korespondencji
Numer telefonu
Numer faksu
Adres e-mail
Załącznik (CV, list rekomendacyjny)
Generuj PDF

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie merytorycznej przez organizatorów. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione drogą mailową do końca października 2013r.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl