Aktualności główne

3 grudnia 2015 roku  CNBCh UW odbędzie się XV konferencja "ANALIZA CHEMICZNA W OCHRONIE ZABYTKÓW". Organizatorami konferencji jest Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne i Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Drugi dzień-  4 grudnia zaplanowany jest na ASP w Warszawie.(czytaj więcej)

Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Uniwersytecie Warszawskim w ramach Digital Economy Laboratory we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW zaprasza na bezpłatne szkolenie: ,,Horyzont 2020 – badania, rozwój, innowacje w skali międzynarodowej”. Szkolenie jest skierowane do naukowców z obszaru fizyki jądrowej, biologii, chemii oraz kadry administracyjnej obsługującej projekty badawcze. Data: 30 listopada 2015 r. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 a, sala A.

(czytaj więcej)

5 listopada 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo- techniczną lub artystyczną za rok 2014.

W gronie wyróżnionych naukowców znalazł się zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Czerwińskiego w składzie: dr Zbigiew Rogulski, dr Jan Kotowski, dr Szymon Obrębowski, mgr Jakub Lach, mgr Kamil Wróbel, mgr Justyna Wróbel. Przedmiotem nagrodzonego osiągnięcia jest wysokoenergetyczny kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy (Carbon Lead Acid Battery - CLAB).

(czytaj więcej)

W najnowszym numerze czasopisma Langmuir, ukazał się arktykłuł naukowców z Laboratorium Fizykochemii Powierzchni " Mechanism of Lipid Vesicles Spreading and Bilayer Formation on a Au(111) Surface" .

(czytaj więcej)

9 paźdzernika w CNBCh UW firma OncoArendi Terapeutics organizuje seminarium poświęcone tematyce drug discovery. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

(czytaj więcej)
1 2 3 4 5 6 25 26 27 28
2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl