Członkowie Komitetu Sterującego z wizytą studyjną w Finlandii2011-06-10

Członkowie Komitetu Sterującego oraz Dziekan Wydziału Chemii w dniu 6 czerwca br. odbyli wizytę studyjną w Otaniemi w Finlandii. Otaniemi Technology Hub to fińskie Centrum Innowacji (www.otaniemi.fi). W 2009 r.  Harvad Business Review w rankingu “Hot spot Innovation in the World”  przyznało Otaniemi 2 miejsce. Ulokowany na obrzeżu Helsinek ponad cztero kilometrowy obszar skupia na swoim terenie  centra naukowo badawcze w tym VTT,  Aalto Uniwersytet (Aalto University School of Science and Technology) oraz ponad osiemset firm począwszy od start-upów po międzynarodowe korporacje. Otaniemi to 32 tysięczna społeczność , z czego 16 tysięcy to studenci z ponad 110 krajów świata oraz 16 tysięcy naukowców i profesjonalistów z dziedziny nowych technologii. Przewodnikiem gości z Uniwersytetu Warszawskiego był Ari Huczkowski, który na co dzień zajmuje się współpracą nauki i biznesu w tym fińskim centrum. Goście odwiedzili między innymi Philips Inno Hub współpracujący z VTT,  Active Life Village  - specjalnie skonstruowany apartament w którym testowany jest projekt związany z polepszania warunków życia seniorów (www.activelife.fi), centrum naukowo – badawcze Micronova oraz Aalto Design Factory, w którym studenci tworzą, testują oraz realizują swoje pomysły z dziedzin takich jak wzornictwo przemysłowe oraz projektowanie.

Szczegółowy program wizyty studyjnej w Otaniemi Technology Hub:

9.00 Powitanie gości w Otaniemi, Innopoli 2

9.30  Prezentacja w Philips Innohub

10.00  Wizyta w Active Life Home  (Active Life Village)

10.30 Prezentacja dotycząca Otaniemi Technology Hub – Ari Huczkowski

11.30 Lunch

12.15 Prezentacja „ Interface between Academia and Industry and SHOK Programs in Finland”

- Prof. Andrzej Lewenstam

13.15 Zwiedzanie Centrum Naukowo – Badawczego Micronowa

14.30 Zwiedzanie Aalto Design Factory

15.00 Zwiedzanie Alto Venture Garage

Materiał zdjęciowy z wizyty: http://www.cent3.pl/gallery/show/id=12

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl