Infrastruktura

Budynek

Sześciokondygnacyjny budynek Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW będzie liczył 21 032 m² powierzchni użytkowej. Na jego terenie znajdą się laboratoria naukowo-badawcze, pomieszczenia służące prezentacji osiągnięć naukowych, sale seminaryjne oraz cafeteria.  Budynek będzie całkowicie przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.W podziemiach Centrum znajdzie się garaż z 88 miejscami parkingowymi.

Aparatura

Obiekt zostanie wyposażony w wysokiej klasy aparaturę naukowo-badawczą dla laboratoriów Analitycznego Centrum Eksperckiego (ACE), Laboratorium Badań Biomakromolekularnych (LBB), Kompleksu Radiochemicznego, Pracowni izotopowych klasy II i III oraz Laboratorium Chemii Środowiska, Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód,  Laboratorium Analizy Danych i Modelowania, Laboratorium Ekologii Doświadczalnej i Molekularnej, Laboratorium Digitalizacji Informacji o Zasobach Przyrodniczych.

Zakupionych zostanie ponad 500 aparatów naukowo-badawczych m.in.: skaner animalPET, zestawy do wysokosprawnej chromatografii, dyfraktometry, spektroskopy CD, Raman-CD, IR, UV, fotoelektronów, elektronów rentgenowskich, NanoSIMS, spektrometry NMR, mikroskopy, w tym skaningowe oraz sekwenatory, cyklery, fluorymetry.

 


2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl