Zarządzanie

Ciałami zarządzającymi w działającym Centrum jest Rada Centrum oraz Dyrektor Centrum.
Rada Centrum to organ nadzorczym, definiujący cele działania Centrum, ustalający (w porozumieniu z władzami Wydziałów Biologii i  Chemii) plany i zasady funkcjonowania, oceniający realizację tych planów oraz nadzorujący Dyrektora Centrum. Dyrektor zarządza Centrum na poziomie wykonawczym, realizując cele wyznaczone przez Radę, zabezpieczając funkcjonowanie infrastruktury badawczej oraz  organizuje działanie systemu transferu wiedzy i innowacyjności.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl