Oferty zewnętrzne

Oferty stypendialnenie przegap terminów!

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess
przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców
(wg terminów aplikowania):

Najnowsze propozycje:

1. USA – stypendium World Forest Institute; aplikacja cały rok;

2. Stypendia European Molecular Biology Organisation: krótkie do 3 miesięcy – aplikacja cały rok; inne granty, szkolenia

3. Stypendia IBM dla doktorantów; 29 października

4. Program START FNP – doktoranci i dr; 31 października;

5.  Szwajcariaprogram SCIEX dla doktorantów i dr; 1 listopada;

6. Francjagrant Fundacji Fyssen dla dr; 4 listopada;

7. Niemcy stypendia DAAD; doktoranci i dr; 15 listopada;

8. Różne krajestypendia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej dla doktorantów i pracowników uczelni

9. Granty Narodowego Centrum Nauki (Preludium, Opus i Sonata);
16 grudnia;

10. Włochy - stypendia Fundacji Bogliasco; 15 stycznia 2014;

Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl

1. USAstypendium World Forest Institute; aplikacja cały rok;
2. Stypendia European Molecular Biology Organisation: krótkie do 3 miesięcy
aplikacja cały rok; inne granty, szkolenia;
3. Stypendia Microsoft dla doktorantów; termin aplikowania 26 września;
4. Australia – stypendium Go8 dla doktorów; aplikacja do 11 października;  
5. USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i dr; 
do 15 października 2013;
6. Programy FNP: HOMING Plus i POMOST dla dr; dziedziny bio, info, techno; 
15 października;
7. Program START FNP – doktoranci i dr; 31 października; 
8. Szwajcaria- program SCIEX dla doktorantów i dr; 1 listopada
9. Francja - grant Fundacji Fyssen dla dr; 4 listopada
10. Niemcy - stypenida DAAD; doktoranci i dr; 15 listopada
 

Propozycje ofert - maja - listopada 2013 r.

1.Dowolny kraj program „Mobilność Plus” MNiSW;31 lipca 2013; 
2.Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW – 3 konkursy; 31 lipca;
3.Granty Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia);
składanie wniosków do 14 sierpnia w Europie oraz poza Europą

4.Stypendia EMBO: krótkie do 3 miesięcy – aplikowanie na bieżąco,
dłuższe do 2 lat (termin 15 sierpnia 2013);
inne granty, szkolenia;
5.Japonia – stypendia badawcze dla dr; 31 sierpnia 2013;
6.Japonia – stypendia Canon Foundation, dla osób z tytułem mgr lub dr;
15 września
;

7.Granty Narodowego Centrum Nauki(MAESTRO 5,HARMONIA 5,SONATA BIS 3);
15 września 2013
;

8.USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i dr;
15 października 2013
;

9.Program START FNP – doktoranci i dr; 31 października;
10.Szwajcaria – program SCIEX dla doktorantów i dr; 1 listopada;
12.Niemcy – stypendia DAAD; doktoranci i dr; 15 listopada;

Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl
2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl