Wykaz aparatury w laboratorium stacjonarnym LBiOŚ

 

Nazwa PRODUCENT

Analizator izotopów lekkich IRMS

(w skład analizatora wchodzą: spektrometr mas do pomiaru stosunku lekkich izotopów trwałych w systemie z ciągłym przepływem helu "continous flow" z analizatorem elementarnym i chromatograf gazowy)

THERMO SCIENTIFIC

Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprężonej
NexION 300 ICP-MS

PERKIN ELMER
Spektrometr absorbcji atomowej z atomizacą w płomieniu
Model Solaar
UNICAM
Spektrometr absorbcji atomowej z atomizacją w
płomieniu i w kuwecie grafitowej

modelContrAA
ANALYTIK JENA
Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu
elektronów GC - ECD
Model 6890N
AGILENT TECHNOLOGIES
Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC-MS
AGILENT TECHNOLOGIES
Chromatograf cieczowy z detektorem masowym
LC/MS/MS typu Q-TOF
AGILENT TECHNOLOGIEG
Destylator Kjeltec 1026
FOSS Polska
Destylator Kjeltec 8200
z blokiem mineralizacyjnym oraz Titrator
FOSS Polska (titrator-METTLER TOLEDO)
Analizator rtęci
Typ DMA-80
MILESTONE
Analizator elementarny CHNS
Typ Na 2500
THERMOQUEST
Analizator TOC/TN do oznaczania ogólnego węgla organicznego
oraz azotu całkowitego
Model multi N/C 3100
ANALYTIK JENA
Analizator przepływowy
FCA) model SAN++
SKALAR
Ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy
Typ Speedwave Four
BERGHOF
Forometr płomieniowy
(Na, K, Ca)
JENWAY
Spektrofotometr UV-VIS
Specord 200 Plus
ANALTYIK JENA
Spektrofotometr UV-VIS
Typ DR 5000
HACH LANGE
Wytrząsarka laboratoryjna
Typ LPzE-2e
MULTISERW MOREK
Myjka ultradźwiękowa
Model Sonic 9
POLSONIC
Młyn kulkowy do skał i osadów
Typ PM 100
RETSCH
Liofilizator
Model Alpha 1-4 LD plus
CHRIST
Soxtec 2055
(półautomatyczny ekstraktor)
FOSS Polska
Aparat do ekstrakcji
Typ Soxlet
GERHARD
Wyparki próźniowe
Seria Hei-VPA Advantage
HEIDOLPH
Wyparka rotacyjna
HEIDOLPH
Inkubator z wytrząsaniem MERAZET
System oczyszczania wody
Milli-RO oraz Milli-Q plus
MILLIPORE
Mikroskopy(biologiczny oraz stereoskopowy)
NIKON
Autoklaw PRESTIGE MEDICA
2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl