Infrastruktura

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód CNBCh UW prowadzi działalność w oparciu o laboratoria stacjonarne w Warszawie oraz laboratorium terenowe zlokalizowane na terenie Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie).

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczo-analityczną, lądowe i nawodne środki transportu sprzętu i ekipy badawczej dostosowane do poboru próbek oraz pomiarów w terenie. Środki transportu zaopatrzone są w profesjonalne urządzenia nawigacyjne GPS oraz echosondy głębinowe (łodzie motorowe).

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl