Projekty badawcze

Aktualne projekty badawcze

Ocena przydatności i zastosowanie wybranych procesów mikrobiologicznych i biochemicznej aktywności mikroorganizmów do kontroli jakości wód jeziornych oraz ich przydatności do racjonalnej gospodarki rybackiej – projekt własny, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr. N304 017540, kierownik projektu: Ryszard J. Chróst, okres realizacji: 2011 – 2014.

Potencjalna i realizowana toksyczność cyjanobakterii w wodach Wielkich Jezior Mazurskich na podstawie analizy genów markerowych, stężenia toksyn i analiz środowiskowych – projekt własny, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr. N304 102240, kierownik projektu: Iwona Jasser, okres realizacji: 2011 – 2014.

Zakończone projekty badawcze

Bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna bakterii swobodnie pływających i osiadłych kolonizujących tonące cząstki sestonu — finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N304 023237, kierownik projektu: Bartosz Kiersztyn, okres realizacji: 2009 – 2012.

Mechanizmy produkcji, dekompozycji i respiracji materii organicznej w Wielkich Jeziorach Mazurskich – finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N304 080135, kierownik projektu Waldemar Siuda, okres realizacji: 2008 – 2011.

Bioróżnorodność i funkcja planktonowych mikroorganizmów prokariotycznych (PMP) w zróżnicowanych troficznie ekosystemach jeziornych — finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr. N304 016 32/0959, kierownik projektu: Ryszard J. Chróst, okres realizacji: 2007 – 2010.

Izolacja i badanie właściwości ekofizjologicznych oraz molekularna analiza różnorodności biologicznej cyjanobakterii pikoplanktonowych z wybranych jezior systemu Wielkich Jezior Mazurskich — finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr. N304 015 31/0535, kierownik projektu: Iwona Jasser, okres realizacji: 2006 – 2008.

Występowanie i zróżnicowanie morfologiczne bakterii oraz ich aktywność i produkcja biomasy w jeziorach o różnej trofii wód — finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr N304 014 31/0533, kierownik projektu: Ryszard J. Chróst, okres realizacji: 2006 – 2008.

Aktywność proteolityczna, lipolityczna i sacharolityczna mikroorganizmów w ściekach i osadzie czynnym w procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych wód — finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr N305 014 31/0532, kierownik projektu: Ryszard J. Chróst, okres realizacji: 2006 – 2008.

Różnorodność zespołów mikroorganizmów w obrębie pętli mikrobiologicznej (microbial loop) a procesy produkcji, utylizacji i dekompozycji materii organicznej w pelagialu jezior. — projekt zamawiany, Nr PBZ -KBN/087/P04/2003, kierownik projektu: Ryszard J. Chróst, okres realizacji: 2003 – 2007.

Rola i znaczenie mocznika w jeziorach poddawanych silnej antropopresji. — finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 2 P04F 065 28, kierownik projektu: Waldemar Siuda, okres realizacji: 2004 – 2007.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl