Kursy, warsztaty, konferencje, staże

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód jest organizatorem konferencji naukowych i popularno-naukowych z zakresu problematyki ochrony wód, funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz rekultywacji i bioremediacji zbiorników wodnych. W laboratorium organizowane są specjalistyczne kursy, szkolenia i warsztaty na temat technik i metod badawczych w zakresie badania jakości wód, mikrobiologii i ekofizjologii mikroorganizmów wodnych, badań cyanobakterii, itp. Zapraszamy także studentów i wolontariuszy do odbycia staży zawodowych, praktyk studenckich.
Kontakt:

prof. dr hab. Ryszard J. Chróst: chrost@biol.uw.edu.pl, tel. +4822 554 1413

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl