Usługi badawcze i analizy

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód wykonuje szereg usług badawczych i analiz próbek wody, ekspertyzy środowiskowe, raporty o stanie środowiska, monitoring jakości wód. Do naszych kompetencji należy doradztwo w zakresie zabiegów bioremediacji i rekultywacji zbiorników wodnych, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania zlewni i obrzeża zbiorników wodnych w celu ich ochrony i przeciwdziałania skutkom eutrofizacji.

Wspólnie z naszym partnerem gospodarczym, firmą Eco-Life System sp. z o.o. (http://www.ecolifesystem.com.pl) oferujemy usługi w zakresie rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych oraz ograniczenia zakwitów cyanobakterii (sinic) bezinwazyjną metodą biologiczną.
Kontakt:
prof. dr hab. Ryszard J. Chróst (chrost@biol.uw.edu.pl, tel/fax: +4822 554 1413)

CENNIK
USŁUGI BADAWCZE I ANALIZY


L.P.

 

Usługa/Analiza

 


Odbirocy
z UW*

Odbirorcy
zewnętrzni**

 

(zł/próbka)
1. Komputerowa Analiza Mikroskopowa Mikroorganizmów, Epifluorescencyjna (Nikon Eclipse E400, Nikon Image System) 80,00 115,00
2. Analiza Stężenia Rozpuszczalnego Węgla Organicznego (DOC)
(Shimadzu TOC 5050)
70,00 100,00
3. Analiza Stężenia Totalnego Węgla Organicznego (TOC)
(Shimadzu TOC 5050)
88,00 125,00
4. Analiza Stężenia Totalnego Węgla Nieorganicznego (TIC)
(Shimadzu TOC 5050)
65,00 91,00
5. Analiza Stężenia Totalnego Fosforu (PT) w Wodzie
(met. Murphy-Riley)
42,00 60,00
6. Analiza Stężenia Fosforu Nieorganicznego (PI) w Wodzie
(met. Murphy-Riley)
35,00 49,00
7. Analiza Stężenia Fosforu Organicznego (PO) w Wodzie
(met. Murphy-Riley)
40,00 56,00
8. Analiza Stężenia Chlorofilua w próbkach wody
(met. Fluorometryczna Turner TD700)
50,00 70,00
9. Analiza zawartościi mikrocystyny w wodzie (ELISA) 100,00 140,00
10. Analiza zawartości mikrocystyny w komórkach cyanobakterii (ELISA) 120,00 170,00
11. Analiza stężenia jonów amonowych w próbkach wody
(metoda fluorymetryczna)
40,00 56,00
12. Oznaczenie CHZT met.chromianowa 30,00 40,00
13. Oznaczenie BZT1 i BZT5 28,00 35,00
14. Oznaczenie jonów cholorkowych 15,00 25,00
15. Analiza in situ fizycznych i chemicznych parametrów (O2, temperatura, mętność, przewodnictwo, FDOM, chlorofil) jakości wody jeziornej w profilu wertykalnym lub horyzontalnym (YSI Multiparameter Probe),
1 profil
250,00 350,00
16. Pobór próbek wody jeziornej z różnych głębokości 65,00 91,00
17. Wynajem dużej kabinowej łodzi motorowej do celów badawczych, wraz ze sternikiem Poj. Mazurskie (cena za 1 motogodzinę) 300,00 500,00
18. Ekspertyzy środowiskowe, doradztwo, rekultywacja i bioremediacja Cena umowna
19. Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji Cena umowna
rozliczenie na podstawie noty obciążeniowej*
faktura VAT**
2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl