Obszary badawcze

Centrum będzie siedzibą interdyscyplinarnego ośrodka naukowego działającego w sferze nowych technologii na styku dwu dziedzin: chemii i biologii w obszarach takich jak biotechnologie, technologie chemiczne i biochemiczne, technologie monitoringu oraz ochrony środowiska, a także technologie farmaceutyczne, medyczne oraz energetyczne.

Schemat obszarów badawczych Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl