Profesorowie afiliowani

Profesorowie afiliowani w CNBCh UW

Status profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim została nadany następującym osobom:
Podstawa prawna: § 91a Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 29012 r. Nr 3A, poz. 76)

Prof. dr Ludwik Halicz, z Izraelskiego Instytutu Geologicznego w Jerozolimie (Izrael). Specjalizuje się w badaniach związanych z rozwojem metod analizy instrumentalnej dla potrzeb ochrony środowiska i badań geochemicznych. Zajmuje się przede wszystkim badaniami stosunków izotopowych pierwiastków pochodzących z rozpadów radioaktywnych (np. uranu, strontu, ołowiu, radu) oraz  frakcjonacji izotopowej  izotopów stabilnych, w tym wapnia, magnezu, strontu, miedzi i bromu.

Prof. dr  Ehrenfride Zschech, z Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems) w Dreznie (Niemcy). Specjalizuje się w badaniach związanych z wytwarzaniem oraz charakterystyką nowych materiałów, w tym w obszarze nanotechnologii. Poza tym ma duże doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i we współpracy z przemysłem.

Prof. dr hab. Karol Kozak, z Wydziału Medycznego Politechniki w Dreźnie (Medical Faculty, Technical University Dresden), gdzie prowadzi badania z zakresu biomedycyny i bioinformatyki. Specjalizuje się w stosowaniu narzędzi informatycznych w badaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik obrazowania.

 

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl