Akredytacja

AKREDYTACJA

POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI


 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało 18 sierpnie  2014 roku Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  (AB 1525) dla trzech laboratoriów badawczych:

Analitycznego Centrum Eksperckiego (LB1) – kierownik prof. dr hab. Ewa Bulska;

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony  Środowiska (LB2) - kierownik dr hab. Małgorzata Suska -  Malawska;

Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych (LB3) - kierownik prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik.

Dzięki posiadanej akredytacji PCA nasze wyniki mogą być akceptowane w obszarach regulowanych prawnie jak również na terenie krajów Unii Europejskiej – sygnatariuszy porozumienia Europejskiej Federacji ds. Akredytacji (EA).

Laboratoria CNBCh UW oferują badania, miedzy innymi w zakresie:

- próbek środowiskowych (w tym wód i gleby);

- zawartość rtęci w glebie.

 

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM CNBCh UW

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl