Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Lider:  dr Michał J. Chmielewski
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

tel:+ 48 22 822 02 11, wewn. 374

e-mail:
mchmielewski@chem.uw.edu.pl

Strona grupy: www.mchmielewski.pl

Życiorys:
2007-2009 Staż podoktorski w zespole Noblisty, profesora Jean-Marie Lehna w Strasbourgu
2006-2007 Staż podoktorski w zespole profesora Paula D.Beera w Oxfordzie
2005 Staż podoktorski (3-mce) w zespole profesora Lechosława Latosa-Grażyńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim
2003 Doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem profesora Janusza Jurczaka
1995-1999 Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nagrody i wyróżnienia:
2012 Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców
2011 Członek Akademii Młodych Uczonych PAN
2009 Subsydium „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2009 Wyróżnienie w konkursie „Polityki” „Zostańcie z nami”
2007 Stypendium Marie Curie Intra-European Postdoctoral Fellowship
2005 Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Białkowskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny chemii przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki


Zainteresowania badawcze:

 • Szkielety metaliczno-organiczne (Metal Organic Frameworks, MOFs) i ich zastosowanie jako katalizatory reakcji organicznych (asymetrycznych, tandemowych, …)
 • Chemia supramolekularna anionów - receptory, sensory i transportery molekularne anionów

 • Rotaksany i katenany – synteza z użyciem anionów jako templatów, zastosowanie do wiązania i wykrywania anionów

 • Fotoprzełączniki molekularne, a szczególnie fotoprzełączalne receptory i katalizatory
 • Dynamiczna chemia kombinatoryjna
 • Samoorganizacja bioaktywnych struktur multiwalentnych

 • Polimery przewodzące – synteza monomerów
 • Monowarstwy molekularne – synteza i zastosowanie do konstrukcji sensorów na aniony

Granty:

 1. Grant „Ideas Plus” z MNiSW „Concurrent catalysis in Metal-Organic Frameworks” (01.2013 – 01.2016, budżet projektu 4.787.600 zł),
 2. Grant z Narodowego Centrum Nauki „Fluorescencyjne sensory molekularne i transportery anionów na bazie 1,8-diaminokarbazolu” (12.2011 – 12.2014, budżet projektu 354.600 zł),
 3. Grant „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Fotoprzełączalne receptory molekularne i katalizatory na bazie grupy acylohydrazonowej” (02.2010 – 02.2013, budżet projektu 138.000 zł),
 4. Grant „Juventus Plus” z MNiSW „1,8-Diaminokarbazol jako nowy blok budulcowy w templatowanej anionami syntezie fluorescencyjnych rotaksanów i katenanów czułych na aniony” (12.2010 – 12.2011, budżet projektu 150.000 zł).

Wybrane publikacje:


A. Brown, K. Mullen, J. Ryu, M.J. Chmielewski, S. Santos, V. Felix, A. Thompson, J. Warren, S. Pascu, P. D. Beer
“Interlocked Host Anion Recognition by an Indolocarbazole-Containing [2]Rotaxane”
J. Am. Chem. Soc.
2009, 131, 4937–4952. Liczba cytowań: > 35.

 

M. J. Chmielewski, J. J. Davis, P. D. Beer
“Interlocked host rotaxane and catenane structures for sensing charged guest species via optical and electrochemical methodologies”
Org. Biomol. Chem.
2009, 7, 415-424. Liczba cytowań > 47.

M. J. Chmielewski, P. D. Beer
“Strategic anion templation for the assembly of interlocked structures”
in: Organic Nanostructures, J. L. Atwood and J. W. Steed (eds.), Wiley-VCH, 2008.

 

 

 

 

 

 

M. J. Chmielewski, L. Zhao, A. Brown, D. Curiel, M. R. Sambrook, A. L. Thompson, S. M. Santos, V. Felix, J. J. Davis, P. D. Beer
“Sulfate anion templation of a neutral pseudorotaxane assembly using an indolocarbazole threading component”
Chem. Comm
. 2008, 3154–3156. Liczba cytowań: > 49.

 

S. R. Bayly, T. M. Gray, M. J. Chmielewski, J. J. Davis, P. D. Beer
"Anion templated surface assembly of redox-active sensory rotaxane"
Chem. Comm
. 2007, 2234-2236. Liczba cytowań > 38.

 

 

 

 

M.J. Chmielewski, M. Pawlicki, N. Sprutta, L. Szterenberg, L. Latos-Grażyński
“Cadmium(II) and Zinc(II) Complexes of S-Confused Thiaporphyrin”
Inorg. Chem.
2006, 45, 8664-8671. Liczba cytowań: > 10.

 

M. J. Chmielewski, J. Jurczak
“Anion Binding versus Intramolecular Hydrogen Bonding in Neutral Macrocyclic Amides”
Chem. Eur. J.
2006, 12, 7652-7667. Liczba cytowań: > 30.

 

M. J. Chmielewski, J. Jurczak 
“Anion Recognition by Neutral Macrocyclic Amides”
Chem. Eur. J.
2005, 11, 6080-6094. Liczba cytowań: > 91.

 

 

M. J. Chmielewski, J. Jurczak 
“A hybrid macrocycle containing benzene and pyridine subunits is a better anion receptor than both its homoaromatic congeners”
Tetrahedron Lett.
2005, 46, 3085-3088. Liczba cytowań: > 29.

 

M. J. Chmielewski, A. Szumna, J. Jurczak 
“Anion induced conformational switch of a macrocyclic amide receptor”
Tetrahedron Lett.
2004, 45, 8699-8703. Liczba cytowań: > 21.

 

 

 

M. J. Chmielewski, J. Jurczak
“Size complementarity in anion recognition by neutral macrocyclic tetraamides”
Tetrahedron Lett.
2004, 45, 6007-6010. Liczba cytowań: > 42.

M. J. Chmielewski, M. Charon, J. Jurczak
“1,8-Diamino-3,6-dichlorocarbazole a promising building block for anion receptors”
Org. Lett.
2004, 6, 3501-3504. Liczba cytowań: > 95.

 

 

 

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Białkowskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny chemii przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl