Skład osobowy Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego projektu CENT III wchodzą przedstawiciele wydziałów Biologii oraz Chemii. Pracą Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący wybierany przez jego członków na okres 1 roku.

  • dr hab. Maciej Garstka
  • dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof.UW
  • prof. dr hab. Magdalena Skompska (Przewodnicząca KS)
  • dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
  • dr hab. Mirosław Ślusarczyk
  • dr hab. Sławomir Sęk
2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl