Źródła finansowania

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 294 339 063, 69 zł.

Projekt finansowany jest z następujących źródeł:

1. Wydatki kwalifikowane 281.885.743.36 zł – Program Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym:
1a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) 239.602.881,85 zł
1b) Budżet państwa (15%) 42.282.861,51 zł

2. Wydatki niekwalifikowane (środki własne Uniwersytetu Warszawskiego) 12.453.320,33 zł

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl