Przydatne Linki

Instytucje Krajowe

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/

Narodowe Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej http://www.kpk.gov.pl/kpk/index.html

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/index/main/

Instytucje i Programy Unii Europejskiej

Komisja Europejska http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Badania i Innowacje w Komisji Europejskiej (Research & Innovations) http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Badania i Innowacje w Komisji Europejskiej – Infrastruktura http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=home

Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area) http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l60015_en.htm

Europejski Fundusz Społeczny http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl

Europejska Rada ds. Badań http://erc.europa.eu/

CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju http://cordis.europa.eu/home_pl.html

CORDIS – Naukowy Serwis Informacyjny dla Naukowców poszukujących partnerów do badań http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

7 Program Ramowy- Zaproszenia do składania wniosków http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

Strony tematyczne

Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

Polskie Technologie http://www.polskietechnologie.pl/index.php?str=1005&art=256

Portal Naukowy http://portal-naukowy.pl/

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl