Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Lider: Prof. dr hab. inż. Karol Grela

Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej http://www.karolgrela.eu/

Życiorys:
Doktorat:, Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska, 1998
Staż podoktorski: MPI, Mülheim a.d. Ruhr, Niemcy, 1999-2000
Habilitacja: Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska,, 2003
Profesor zwyczajny, 2008

Nagrody i wyróżnienia:
Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1998
Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 1999 and 2004
Stypednium Alexandra von Humboldta, 1999
Nagroda PAN im. Włodzimierza Kołosa, 2003
Stypendium “Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2007
Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wilhelma Klemma Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego, 2007
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo – techniczne w roku 2009 w Kategorii Badań na Rzecz Rozwoju Nauki
Nagroda Premiera RP za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2009.

Funkcje:

  • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, 2011
  • Członek Kapituły Naukowej Nagrody im. Marii Skłodowskiej Curie Kongresu Kobiet, od 2011
  • Organometallics – członek International Advisory Board, od 2010
  • European Journal of Organic Chemistry - członek International Advisory Board, od 2010

Członkowie grupy:

1. dr Paweł Horeglad, postdoc, pawelhoreglad()gmail.com
2. dr Wioletta Kośnik, postdoc, kosnikw()yahoo.com
3. dr Mariusz Kędziorek, postdoc,mariusz.kedziorek()wp.pl
4. dr Christian Torborg, postdoc, christian.torborg()googlemail.com
5. dr Michał Sienkiewicz, postdoc, sienkiewicz.michal.p()gmail.com
6. Stefan Czarnocki, nauk.-tech., stefanczarnocki()gmail.com
7. Marek Kluciar, doktorant,marek.kluciar()gmail.com
8. Осман Аблялимов, doktorant, osman.ablialimov()gmail.com
9. Michał Smoleń, doktorant, smolen.michal()wp.pl
10. Ewa Gronowska, doktorantka,gronowska.ewa()gmail.com
11. Grzegorz Szczepaniak, student, szczepaniak.grzegorz()gmail.com
12. Adam Zieliński, student, azielinski2407()gmail.com
13. Anna Litwińska, studentka, anna_litwinska()wp.pl

*() - oznaczenie @

Zagadnienia badawcze i stosowane techniki badawcze

Nasze badania dotyczą głównie użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, zwłaszcza ich zastosowanie do syntezy produktów naturalnych i farmaceutyków. Obecne nasze badania koncentrują się głównie na syntezie organicznej pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów. Obszary badawcze obejmują projektowanie nowych przyjaznych dla użytkownika katalizatorów, badanie możliwości ich wielokrotnego użycia i rozszerzenie zakresu stosowania reakcji metatezy.Zrealizowane i realizowane projekty badawcze

  1. TEAM (120000-501/56-933), prof. dr hab. Karol Grela, „N-Heterocyclic carbenes as ligands in olefin metathesis and beyond” (01.10.2009 – 30.09.2013, budżet projektu 2.890.500 zł) w realizacji
  2. 7PR (120000-501/81-211468, 120000-501/81-211469), prof. dr hab. Karol Grela, wparcie MNiSW dla EuMet „Design, Development, Utilization and Commercialization of Olefin Metathesis Catalysts” (01.01.2009 – 30.10.2012, 511.408 zł) w realizacji.

Wybrane publikacje:
Zewnętrza strona WWW: http://www.researcherid.com/rid/A-7405-2008, Liczba publikacji: ponad 90

Pełna lista: http://www.karolgrela.eu/pubs/

1. Torborg, C.; Samojłowicz, C.; Grela, K. "Metathesis Reactions" in Science of Synthesis: Methods of Molecular Transformations Vol. 2011/5: Water in Organic Synthesis, Ed. S. Kobayashi, Georg Thieme Verlag KG, Section 3.6, 2011, in print.
2.Amirhossein, A.; Freire, J.; McBride, C.; Grela, K.; Kajetanowicz, A.; Czaban, J. "Forcefield Parameterization and Molecular Dynamics Simulation of Flexible POSS® Linked (NHC) (Phosphine) Ru Catalytic Complexes" J. Phys. Chem. A accepted.
3.Leitgeb, A.; Szadkowska, A.; Michalak, M.; Barbasiewicz, M.; Grela, K.; Slugovc, C. "Unequal siblings: Adverse characteristics of naphtalene-based Hoveyda-type second generation initiators in ring opening metathesis polymerization" J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2011, 49, 3448-3454.
4. Samojłowicz, C.; Bieniek, M.; Pazio, A.; Makal, A.; Woźniak, K.; Poater, A.; Cavallo, L.; Wójcik, J.; Zdanowski, K.; Grela, K. "The Doping Effect of Fluorinated Aromatic Solvent on the Rate of Ruthenium Catalysed Olefin Metathesis" Chem. Eur. J. in press DOI:10.1002/chem.201100160.
5.Bieniek, M.; Samojłowicz, C.; Sashuk, V.; Bujok, R.; Śledź, P.; Lugan, N.; Lavigne, G.; Arlt, D.; Grela, K. "Rational Design and Evaluation of Upgraded Grubbs/Hoveyda Olefin Metathesis Catalysts: Polyfunctional Benzylidene Ethers on the Test Bench" Organometallics 2011, 30, 4144–4158.
6.Szadkowska, A.; Żukowska, K.; Pazio, A. E.; Woźniak, K.; Kadyrov, R.; Grela, K. "Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Containing Six-Membered Sulfone and Sulfonamide Chelating Rings" Organometallics 2011, 30, 1130-1138.
7.Samojłowicz, C.; Borré, E.; Mauduit, C.; Grela, K. "Microwave-Assisted Ruthenium Catalysed Olefin Metathesis in Fluorinated Aromatic Hydrocarbons: a Beneficial Combination" Adv. Synth. Catal. in press. 2011, 353, 1993-2002.
8.Samojłowicz, C.; Grela, K. "Olefin metathesis reactions of sulfur-containing alkenes and dienes" Arkivoc 2011, 71-81 (Issue in Honor of Prof. Siegfried Blechert).
9.Szadkowska, A.; Samojłowicz, C.; Grela, K. "Enhancement of ruthenium catalyzed olefin metathesis reactions: searching for new catalyst or new reaction conditions?" Pure Appl. Chem. 2011, 83, 553-563.
10.Shafi, S.; Kędziorek, M.; Grela, K. "Cross Metathesis of N-Allylamines and α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds: A One-Pot Synthesis of Substituted Pyrroles" Synlett 2011, 124-128 (Highlighted in Synfacts 2011 (3), 0251-0251)
11.Grela, K. "Progress in metathesis chemistry" Beilstein J. Org. Chem. 2010, 6, 1089–1090 (Editorial).
12.Wdowik, T.; Samojłowicz, C.; Jawiczuk, M.; Zarecki, A.; Grela, K. "Olefin Cross-Metathesis with 3-Nitropropene" Synlett 2010, 2931-2935.
13.Poater, A.; Ragone, F.; Correa, A.; Szadkowska, A.; Barbasiewicz, M.; Grela, K.; Cavallo, L. "Mechanistic Insights on the Cis-Trans Isomerization of Ruthenium Complexes Relevant to Olefin Metathesis Catalysts" Chem. Eur. J. 2010, 16, 14354-14364.
14.Tzur, E.; Szadkowska, A.; Ben-Asuly, A.; Makal, A.; Goldberg, I.; Wozniak, K.; Grela, K.; Lemcoff, N. G. "Studies on Electronic Effects in O-, N- and S-Chelated Ruthenium Olefin-Metathesis Catalysts" Chem. Eur. J. 2010, 16, 8726–8737.
15.Grela, K.; Konopski, L. "A convenient synthesis of deuterium labeled tertiary aliphatic nitro ketones and nitriles – starting materials for preparation of deuterated cyclic nitrones, isomeric hydroxylamines, and corresponding C-nitroso compounds" Tetrahedron 2010, 66, 3614–3622.
16. Grela, K.; Konopski, L. "2-Substituted nitrones and isomeric hydroxylamines – obtained via aluminium amalgam reduction of nitro nitriles and ketones - a new access to convenient intermediates for nitroso carbonyl compounds preparation" Tetrahedron 2010, 66, 3608–36131.
17.Michalak, M.; Gułajski, Ł.; Grela, K. "Alkene Metathesis" in Science of Synthesis: Houben–Weyl Methods of Molecular Transformations, Vol. 47a (Alkenes), Ed.: A. de Meijere; Georg Thieme Verlag KG, 2010, pp. 327-438.
18.Gawin, R.; Grela, K. "Ruthenium Catalysts Bearing Carboxylate Ligand" in "Green Metathesis Chemistry", NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology; V. Dragutan, A. Demonceau, I. Dragutan, E. Sh. Finkelshtein, Eds.; Springer Netherlands, 2010, p. 57-69.
19.Gułajski, Ł.; Grela, K. "The Influence of the Anionic Counter-Ion on the Activity of Ammonium Substituted Hoveyda-Type Olefin Metathesis Catalysts in Aqueous Media" in "Green Metathesis Chemistry", NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology; V. Dragutan, A. Demonceau, I. Dragutan, E. Sh. Finkelshtein, A.; Eds.; Springer Science Netherlands, 2010, pp. 49-56.
20.Szadkowska, A.; Gstrein, X.; Burtscher, D.; Jarzembska, K.; Woźzniak, K.; Slugovc, C.; Grela, K. "Latent Thermo-Switchable Olefin Metathesis Initiators Bearing a Pyridyl-Functionalized Chelating Carbene: Influence of the Leaving Group’s Rigidity on the Catalyst’s Performance" Organometallics 2010, 29, 117-124.
21.Gawin, R.; Czarnecka, P.; Grela, K. "Ruthenium Catalysts Bearing Chelating Carboxylate Ligands: Application to Metathesis Reactions in Water " Tetrahedron 2010, 66, 1051-1056 (on invitation to Symposium-in-Print thematic issue of Green Chemistry).
22.Szadkowska, A.; Grela, K. "Design and Application of Latent Olefin Metathesis Catalysts Featuring S-Chelating Alkylidene Ligands" in "New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering", NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, E. Khosravi, Y. Yagci, Y. Savelyev, Eds.; Springer Netherlands, 2009, p. 289-302.
23.Gawin, R.; Grela, K. "Ruthenium Catalysts Bearing O-Chelating Carboxylate Ligand: Potential Chemo-Switchable Romp Catalysts" in "New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering", NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, E. Khosravi, Y. Yagci, Yuri Savelyev, Eds.; Springer Netherlands, 2009, pp. 279-288.
24. Szadkowska, A.; Makal, A.; Wozniak, K.; Kadyrov, R.; Grela, K. "Ruthenium Olefin Metathesis Initiators Bearing Chelating Sulfoxide Ligands" Organometallics 2009, 28, 2693­-27001.
25.Jarzembska, K.; Seal, S.; Woźniak, K.; Szadkowska, A.; Bieniek, M.; Grela, K. "X-Ray Photoelectron Spectroscopy and Reactivity Studies of a Series of Ruthenium Catalysts" ChemCatChem 2009, 1, 144-151.
26.Gułajski, Ł.; Mauduit, M.; Grela, K. "Onium-tagged Ru-complexes as universal catalysts for olefin metathesis reactions in various media" Pure Appl. Chem. 2009, 81, 2001-2012 (invited paper).
27.Samojłowicz, C.; Bieniek, M.; Grela, K. "Ruthenium-Based Olefin Metathesis Catalysts Bearing N-Heterocyclic Carbene Ligands" Chem. Rev. 2009, 109, 3708­-3742 (a review).
28.Burtscher, D.; Grela, K. "Aqueous olefin metathesis" Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 442-454 (a review).
29.Samojowicz, C.; Bieniek, M.; Zarecki, A.; Kadyrov, R.; Grela, K. "The doping effect of fluorinated aromatic hydrocarbon solvents on the performance of common olefin metathesis catalysts: application in the preparation of biologically active compounds" Chem. Commun. 2008, 6282-6284 (Hot Paper. Featured with a cover image).
30.Szadkowska, A.; Grela, K. "Initiation at snail's pace: design and applications of latent olefin metathesis catalysts featuring chelating alkylidene ligands" Curr. Org. Chem. 2008, 12, 1631-1647 (a review).
31.Kirschning, A.; Gułajski, Ł.; Mennecke, K.; Meyer, A.; Busch, T.; Grela, K. "Highly active ammonium tagged olefin metathesis catalyst for simplified purification" Synlett 2008, 2692-2696.
32.Barbasiewicz, M.; Szadkowska, A.; Makal, A.; Jarzembska, K.; Wozniak, K.; Grela, K. "Is the Hoveyda­-Grubbs Complex a Vinylogous Fischer-Type Carbene? Aromaticity-Controlled Activity of Ruthenium Metathesis Catalysts" Chem. Eur. J. 2008, 14, 9330-9337.
33.Grela, K. "The joy and challenge of small rings metathesis" Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5504-5507 (a highlight).
34. Sledź, P.; Mauduit, M.; Grela, K. "Olefin metathesis in ionic liquids" Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 2433-2442 (a review).
35. Sashuk, V.; Samojlowicz, C.; Szadkowska, A.; Grela, K. "Olefin Cross-Metathesis with Vinyl Halides" Chem. Commun. 2008, 2468-2470.
36.Kirschning, A.; Harmrolfs, K.; Mennecke, K.; Messinger, J.; Schön, U.; Grela, K. "Evaluation of Selected Homo- and Heterogeneous Ru-based Metathesis Catalysts in Cross-Metathesis of Allylated 15-Propenyl Estrone Leading to New 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 Inhibitors" Tetrahedron Lett. 2008, 49, 3019-3022.
37.Kadyrov, R.; Rosiak, A.; Tarabocchia, J.; Szadkowska, A.; Bieniek, M.; Grela, K.; "New Concepts in Designing Ruthenium based Second Generation Olefin Metathesis Catalysts and their Application", in "Catalysis of Organic Reactions: Twenty-second Coference", Michael L. Prunier, M. L., Ed., Chemical Industries Series, Vol. 123, , CRC Press, 2008, 568.
38.Gułajski, Ł.; Sledź, P.; Lupa, A.; Grela, K.; "Olefin metathesis in water using acoustic emulsification" Green Chem. 2008, 10, 279-282 (Featured with a cover image).
39.Gułajski, Ł.; Michrowska, A.; Narożnik, J.; Kaczmarska, Z.; Rupnicki, L.; Grela, K. "A Highly Active Aqueous Olefin Metathesis Catalyst Bearing a Quaternary Ammonium Group" ChemSusChem 2008, 1, 103-109.
40.Michrowska, A.; Grela, K. "In a Quest for the Ideal Olefin Metathesis Catalyst" Pure Appl. Chem. 2008, 80, 31-43 (invited paper).
41.Bieniek, M.; Michrowska, A.; Usanov, D. L.; Grela, K. "In an Attempt to Provide a User's Guide to the Galaxy of Benzylidene, Alkoxybenzylidene and Indenylidene Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts" Chem. Eur. J. 2008, 14, 806-818.
42.Czernuszewicz, R. S.; Mody, V.; Zareba, A. A.; Zaczek, M. B.; Galezowski, M.; Sashuk, V.; Grela, K.; Gryko, D. T. " Solvent-Dependent Resonance Raman Spectra of High-Valent Oxomolybdenum(V) Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]corrolate" Inorg. Chem. 2007, 46, 5616-5624.
43.Rix, D.; Caïjo, F.; Laurent, I.; Gulajski, L.; Grela, K.; Mauduit, M. "Highly Recoverable Pyridinium-Tagged Hoveyda-Grubbs Pre-catalyst for Olefin Metathesis. Design of the Boomerang Ligand Toward the Optimal Compromise Between Activity and Reusability" Chem. Commun. 2007, 3771-3773.
44.Gawin, R.; Makal, A.; Woźniak, K.; Mauduit, M.; Grela, K. "Dormant Ruthenium Catalyst Bearing Chelating Carboxylate Ligand: In Situ Activation and Application in Metathesis Reactions " Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 7206-7209.
45.Gstrein, X.; Burtscher, D.; Szadkowska, A.; Barbasiewicz, M.; Stelzer, F.; Grela, K.; Slugovc, C. "Ruthenium Quinoline and Quinoxaline Complexes: Thermally Triggered Initiators for ROMP" J. Polym Sci. Part A: Polym. Chem. 2007, 45, 3494-3500.
46.Clavier, H.; Grela, K.; Kirschning, A.; Mauduit, M.; Nolan, S. P. "Sustainable Concepts in Olefin Metathesis" Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786-6801 (a review).
47.Grela, K.; Michrowska, A.; Bieniek, M;, Sashuk, V.; Szadkowska, A; "Phosphine-Free EWG-activated Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts: Design, Preparation and Applications" in "New Frontiers in Metathesis Chemistry: From Nanostructure Design to Sustainable Technologies for Synthesis of Advanced Materials", NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry; Imamoglu, Y.; Dragutan, V., Eds.; Springer Netherlands, 2007, pp. 111-124.
48.Michrowska, A.; Gułajski, L.; Grela, K. "«Greener Shade of Ruthenium» New Concepts of Activation, Immobilization and Recovery of Ruthenium Catalysts for Green Olefin Metathesis" in "New Frontiers in Metathesis Chemistry: From Nanostructure Design to Sustainable Technologies for Synthesis of Advanced Materials", NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry;; Imamoglu, Y.; Dragutan, V., Eds.; Springer Netherlands, 2007, pp. 167-183.
49.Barbasiewicz, M.; Bieniek, M.; Michrowska, A.; Szadkowska, A.; Makal, A.; Woźniak, K.; Grela, K. "Probing of the Ligand Anatomy: Effects of the Chelating Alkoxy Ligand Modifications on the Structure and Catalytic Activity of Ruthenium Carbene Complexes" Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 193-203 (Olefin Metathesis Special Issue 2007, invited paper)
50.Bieniek, M.; Michrowska, A.; Gułajski, Ł.; Grela, K. "A Practical Larger Scale Preparation of Second Generation Hoveyda-type Catalysts" Organometallics 2007, 26, 1096-1099.
51.Bieniek, M.; Kołoda, D.; Grela, K. "A highly selective synthesis of unsymmetrically substituted sulfones via cross-metathesis of divinyl sulfone" Org. Lett. 2006, 8, 5689-5692.
52.Michrowska, A.; Mennecke, K.; Kunz, U.; Kirschning, A.; Grela, K.; "A New Concept for the Non Covalent Binding of a Ruthenium-based Olefin Metathesis Catalyst to Polymeric Phases: Preparation of a Catalyst on Raschig Rings" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13261-13267.
53.Bieniek, M.; Bujok, R.; Cabaj, M.; Lugan, N.; Lavigne, G.; Arlt, D.; Grela, K.; "Advanced fine tuning of Grubbs/Hoveyda olefin metathesis catalysts: a further step toward an optimum balance between antinomic properties" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13652-13653.
54. Michrowska, A.; Gułajski, Ł.; Grela, K.; "«Green» catalysts for green chemistry: new concepts in olefin metathesis catalysts separation and reuse" Chem. Today 2006, 24 (6), 19-22 (a review).
55.Rix, D.; Clavier, H.; Gulajski, L.; Grela, K.; Mauduit, M.; "Pyridinium-tagged ruthenium complex as efficient catalyst for Ring Closing Metathesis" J. Organomet. Chem. 2006, 691, 5397-5405. (invited paper)
56.Bieniek, M.; Bujok, R.; Stępowska, H.; Jacobi, A.; Hagenkötter, R.; Arlt, D.; Jarzembska, K.; Woźniak, K.; Grela, K.; "New Air-Stable Ruthenium Olefin Metathesis Precatalysts Derived from Bisphenol S" J. Organomet. Chem. 2006, 691, 5289-5297 (invited paper)
57.Michrowska, A.; Gułajski, Ł.; Kaczmarska, Z.; Mennecke, K.; Kirschning, A.; Grela, K.; "A green catalyst for green chemistry: Synthesis and application of an olefin metathesis catalyst bearing a quaternary ammonium group" Green Chem. 2006, 8, 685-688.
58.Grela, K.; Michrowska, A.; Bieniek, M.; "Catalysts for New Tasks: Preparation and Applications of Tunable Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis" Chem. Rec. 2006, 6, 144-156 (a personal account)
59.Barbasiewicz, M.; Szadkowska, A.; Bujok, R.; Grela, K. "Structure and Activity Peculiarities of Quinoline and Quinoxaline Ruthenium Complexes--Novel Metathesis Catalysts" Organometallics 2006, 25, 3599-3604.
60.Sashuk, V.; Grela, K. "Synthetic and Mechanistic Studies on Enyne Metathesis: A Catalyst Influence" J. Mol. Catal. A: Chem. 2006, 257, 59-66 (invited paper)
61.Vinokurov, N.; Michrowska, A.; Szmigielska, A.; Drzazga, Z.; Wójciuk, G.; Demchuk, O. M.; Grela, K.; Pietrusiewicz, K. M.; Butenschön, H. "Homo and Cross Olefin Metathesis Coupling of Vinylphosphane Oxides and Electron Poor Alkenes: Access to P-Stereogenic Dienophiles" Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 931-938.
62.Michrowska, A.; Gułajski, Ł.; Grela, K. "A Simple and Practical Phase-Separation Approach to the Recycling of a Homogeneous Metathesis Catalyst" Chem. Commun. 2006, 841-843 (Hot Article)
63.Gułajski, Ł.; Michrowska, A.; Bujok, R.; Grela, K. "New Tunable Catalysts for Olefin Metathesis: Controlling the Initiation Through Electronic Factors" J. Mol. Catal. A: Chem. 254, 118-123.
64. Grela, K.; Mennecke, K.; Kunz, U.; Kirschning A. "Immobilisation of the Grubbs III olefin metathesis catalyst with polyvinyl pyridine (PVP)" Synlett 2005, 2948-2952.
65.Mikus, A.; Sashuk, V.; Kędziorek, M.; Samojłowicz, C.; Ostrowski, S.; Grela, K. "Olefin and Enyne Cross-Metathesis---New Tool for Synthesis of Alkenyl-substituted Azulenes " Synlett 2005, 1142-1146.
66.Sashuk, V.; Ignatowska, J.; Grela, K. "A Fine-Tuned Molybdenum Hexacarbonyl/Phenol Initiator for Alkyne Metathesis" J. Org. Chem. 2004, 69, 7748-7751.
67.Bujok, R.; Bieniek, M.; Masnyk, M.; Michrowska, A.; Sarosiek, A.; Stępowska, H.; Arlt, D.; Grela, K. "Ortho- and Para-Substituted Hoveyda-Grubbs Carbenes. An Improved Synthesis of Highly Efficient Metathesis Initiators" J. Org. Chem. 2004, 69, 6894-6896.
68.Michrowska, A.; Bujok, R.; Harutyunyan, S.; Sashuk, V.; Dolgonos, G.; Grela, K. "Nitro-Substituted Hoveyda-Grubbs Ruthenium Carbenes: Enhancement of Catalysts Activity through Electronic Activation" J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9318-9325.
69.Sashuk, V.; Koszarna, B.; Winiarek, P.; Gryko, D. T.; Grela, K.; "The simple synthesis of stable A3- and trans-A2B-molybdenum(V) corrolates" Inorg. Chem. Commun. 2004, 7, 871-875.
70.Harutyunyan, S.; Michrowska, A.; Grela, K. "A Highly Active Ruthenium (Pre)catalyst for Metathesis Reactions" in Catalysts for Fine Chemical Synthesis, Vol. 3, Metal Catalysed Carbon-Carbon Bond-Forming Reactions, Roberts, S. M.; Whittall, J.; Mather, P.; McCormack, P., Ed.; John Wiley & Sons, 2004, Chap. 9.1, pp. 169-173.
71.Michrowska, A.; Wawrzyniak, P.; Grela, K. "Synthesis of Macrocyclic Carbonates with Musk Odor by Ring-Closing Olefin Metathesis" Eur. J. Org. Chem. 2004, 2053-2056.
72.Demchuk, O. M.; Pietrusiewicz, K. M.; Michrowska, A.; Grela, K. "Synthesis of Substituted P-Stereogenic Vinylphosphine Oxides by Olefin Cross-Metathesis" Org. Lett. 2003, 5, 3217-3220.
73.Grela, K.; Michrowska, A.; Bieniek, M.; Kim, M.; Klajn, R. "Cross-metathesis reaction of vinyl sulfones and sulfoxides" Tetrahedron 2003, 59, 4525-4531.
74.Grela, K.; Kim, M. "Good Bargain: An Inexpensive Air-Stable Ruthenium Metathesis Catalyst Derived from α-Asarone" Eur. J. Org. Chem. 2003, 963-966.
75.Grela, K.; Harutyunyan; S., Michrowska, A. "A New Highly Efficient Ruthenium Catalyst for Metathesis Reaction" Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4038-4040 (Angew. Chem. 2002, 114, 4210-4212)
76.Grela, K.; Ignatowska, J. "An Improved Catalyst for Ring Closing Alkyne Metathesis Based on Molybdenum Hexacarbonyl/2-Fluorophenol" Org. Lett. 2002, 4, 3747-3749.
77.Grela, K.; Tryznowki, M.; Bieniek M. "A PS-DES immobilized ruthenium carbene: a robust and easily recyclable catalyst for olefin metathesis" Tetrahedron Lett. 2002, 43, 6425-6428.
78.Grela, K.; Bieniek M. "Highly selective cross-metathesis with phenyl vinyl sulphone using the "second generation" Grubbs' catalyst" Tetrahedron Lett. 2001, 42, 6425-6428.

1.Horeglad, P.; Szczepaniak, G. „Nowe kompleksy alkoksygalowe, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych z otwarciem pierścienia." Polish Patent Application P-395130 (2011)
2.Grela, K.; Michalak, M.; Barbasiewicz, M. "Kompleksy rutenu i osmu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako (pre)katalizatorów reakcji metatezy" Polish Patent Application P-395131 (2011).

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl