Opis projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest utworzenie interdyscyplinarnego Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (tzw. CENT III), którego działalność ma umożliwić zwiększenie transferu rezultatów badań podstawowych do gospodarki. Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, w ramach krajowego Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działalnośc Centrum będzie ukierunkowana na badania interdyscyplinarne mogące mieć  szerokie zastosowanie praktyczne, powiązanej z potrzebami gospodarki. Na jego terenie zostaną zlokalizowane laboratoria biologiczno – chemiczne, które stworzą wspólną przestrzeń badawczą dla naukowców z obu wydziałów.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW będzie pełniło rolę ośrodka nowoczesnych technologii, prowadząc działalność naukowo – badawczą powiązaną ze strategicznymi z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkami wiedzy, takimi jak: biotechnologia, technologie biomedyczne, nauki chemiczne, technologie informatyczne i informacyjne, nanotechnologie, analityka prozdrowotna, nowe materiały, stosowane w medycynie i przemyśle, ochronie środowiska, a także inne technologie ważne dla ochrony środowiska.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. poprawa stanu infrastruktury badawczo naukowej z zakresu nauk biologiczno-chemicznych,
  2. wzmocnienie kadr naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w obu dziedzinach nauk przyrodniczych
  3. wzrost jakości i ilości badań prowadzonych w tych dziedzinach
  4. wzmocnienie współpracy Uniwerstytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym,
  5. zwiększenie transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Schemat powiązania Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych z innymi jednostkami badawczymi, badawczo rozwojowymi oraz przemysłem

 

Projekt składała się z dwóch zasadniczych części, tj. prac budowlanych oraz zakupu aparatury naukowo – badawczej. Nowa infrastruktura badawcza w połączeniu z wysokiej klasy kadrą naukową, umożliwią prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych może stać się jednym z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w Europie i wyjątkową w skali kraju  interdyscyplinarną placówką naukową, prowadzącą zaawansowane prace badawczo-rozwojowe na styku obu dziedzin przyrodniczych.


2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl