Beneficjenci

Beneficjentami realizowanego projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych są Wydziały Biologii oraz Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Biologii składa się z 34 Zakładów, skupionych w 5 Instytutach: Biochemii, Biologii Eksperymentalnej Roślin, Botaniki, Mikrobiologii i Zoologii. W skład Wydziału wchodzi także Ogród Botaniczny, Białowieska Stacja Geobotaniczna, samodzielne pracownie (Mikroskopii Elektronowej, Izotopowa i Skażeń Środowiskowych) i stacje terenowe (w Pilchach, Sajzach i Urwitałcie). Wydział zatrudnia ponad 150 nauczycieli akademickich, a kształci około 800 studentów. Na Wydziale funkcjonują trzy kierunki studiów: biologia, biotechnologia i ochrona środowiska. Od roku 2000 r. znaczna część Wydziału Biologii mieści się na terenie Kampusu Ochota w nowym budynku przy ul. Ilji Miecznikowa 1, bez barier architektonicznych, z nowoczesnymi salami i dobrze wyposażonymi laboratoriami studenckimi i pracowniami naukowymi.

Na wydziale Chemii znajduje się 7 Zakładów: Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Chemii Fizycznej, Chemii Organicznej, Technologii Chemicznej, Chemii Teoretycznej i Krystalografii, Fizyki i Radiochemii, Dydaktyki Chemii do których należy w sumie 22 pracowni.  Siedziba Wydziału Chemii  znajduje się  w gmachu przy ul. Pasteura 1, powiększona o dobudowany w 1964 fragment i budynek Radiochemii przy al. Żwirki i Wigury 101, oba budynki ulokowane są w sąsiedztwie wydziału Biologii.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl