Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Lider grupy: dr Michał J. Chmielewski
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 1, 02-093 Warsaw
tel:+ 48 22 822 02 11, wewn. 374

e-mail:
mchmielewski@chem.uw.edu.pl

Strona grupy: www.mchmielewski.pl

Życiorys:
2007-2009

Staż podoktorski w zespole Noblisty, profesora Jean-Marie Lehna w Strasbourgu

2006-2007

Staż podoktorski w zespole profesora Paula D. Beera w Oxfordzie

2005

Staż podoktorski (3 m-ce) w zespole profesora Lechosława Latosa-Grażyńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim

2003

Doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem profesora Janusza Jurczaka

1999-1995

Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody i wyróżnienia:

2012

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

2011

Członek Akademii Młodych Uczonych PAN

2009

Subsydium „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2009

Wyróżnienie w konkursie „Polityki” „Zostańcie z nami”

2007

Stypendium Marie Curie Intra-European Postdoctoral Fellowship

2005

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Białkowskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny chemii przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk


Zainteresowana badawcze:

 • Szkielety metaliczno-organiczne (Metal Organic Frameworks, MOFs) i ich zastosowanie jako katalizatory reakcji organicznych (asymetrycznych, tandemowych,...)
 • Chemia supramolekularna anionów - receptory, sensory, i transportery molekularne anionów

 • Rotaksany i katenany - synteza z użyciem anionów jako templatów, zastosowanie do wiązania i wykrywania anionów

 • Fotoprzełączniki molekularne, a szczególnie fotoprzełączalne receptory i katalizatory
 • Dynamiczna chemia kombinatoryjna
 • Samoorganizacja bioaktywnych struktur multiwalentnych

 • Polimery przewodzące - synteza monomerów
 • Monowarstwy molekularne - synteza i zastosowanie do konstrukcji sensorów na aniony

Granty:

 1. Grant „Ideas Plus” z MNiSW „Concurrent catalysis in Metal-Organic Frameworks” (01.2013 – 12.2017, budżet projektu 4.787.600 zł),
 2. Grant z Narodowego Centrum Nauki „Fluorescencyjne sensory molekularne i transportery anionów na bazie 1,8-diaminokarbazolu” (12.2011 – 12.2014, budżet projektu 354.600 zł),
 3. Grant „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Fotoprzełączalne receptory molekularne i katalizatory na bazie grupy acylohydrazonowej” (02.2010 – 02.2013, budżet projektu 138.000 zł),
 4. Grant „Juventus Plus” z MNiSW „1,8-Diaminokarbazol jako nowy blok budulcowy w templatowanej anionami syntezie fluorescencyjnych rotaksanów i katenanów czułych na aniony” (12.2010 – 12.2011, budżet projektu 150.000 zł).

Wybrane publikacje


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl