Członkowie Grupy

Członkowie grupy badawczej:

dr Marcin Brzeziński
marcinb@biol.uw. edu.pl
tel: 22 55 26 542
Specjalność: ekologia, zoologia

dr Ingeborga Jarzyna
ijarzyna@uw.edu.pl
tel: 22 55 30 574
Specjalność: populacjologia roślin, biostatystyka

mgr Jan Jedlikowski
janjedlikowski@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 540
Specjalność: ornitologia, ekologia

dr Monika Mętrak
mmetrak@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 542
Specjalność: biogeochemia, toksykologia środowiska

mgr Marcin Sulwiński
marcin.sulwinski@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 540
Specjalność: botanika, biogeochemia

dr hab. Małgorzata Suska-Malawska - kierownik grupy
malma@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 510
Specjalność: biogeochemia, toksykologia środowiska

mgr Mateusz Wilk
tel: 22 55 26 540
elennar@tlen.pl
Specjalność: mykologia, biogeochemia

prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski
bowi@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 541
Specjalność: toksykologia, biogeochemia

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl