Publikacje

Wybrane publikacje naukowe w odniesieniu do tematyki badawczej:

Biogeochemia i toksykologia środowiska

 • geochemiczna kontrola funkcjonowania ekosystemów:

 1. Wiłkomirski B., Galera H., Sudnik Wójcikowska B., Malawska M., Staszewski T. (2011)  Railway tracks – habitat conditions, contamination, floristic settlement– a review. Environment and Natural Resources Research. Vol.1
 2. Ibraeva M., Otarov A., Wilkomirski B., Suska-Malawska M. (2010) Humus level in soils of southern Kazakhstan irrigated massifs and their theoretical characteristics Natural Environ. Monitoring.Vol.11: p. 55-63.
 • biogeochemiczne markery zmian paleośrodowiska

 1. Mętrak M., Malawska M., 2012. Simple geochemical characteristics of peat in reconstructing peatland history. 14th International Peat Congress. I.3 Peatlands as historical archives. Internet publication.
 2. Wilk M., Mętrak M., Budziszewska J., Suska-Malawska M., Bulska E., Wrzosek M., 2012. Palaeoecological study of Desmidiospora-like fungus from poor fen in North-eastern Poland. 14th International Peat Congress. I.3 Peatlands as historical archives. Internet publication.
 • skażenie, degradacja i zagrożenia środowiska

 1. Wiłkomirski, B.; Sudnik-Wójcikowska, B.; Galera, H.; Wierzbicka, M.; Malawska, M. (2011) Railway transportation as a serious source of organic and inorganic pollution  Water Air, and Soil Pollution Vol. 218, pp. 333-345(13).
 2. Malawska M., Wiłkomirski B. (2005) A study of geochemical parameters and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) concentration in peat of selected peatlands in northeastern Poland -In: Soil Abiotic and Biotic Interactions and the Impact on the Ecosystems and Human Welfare. P.M. Huang, A. Violante and J.M. Bollag Eds. Published by the Science Publishers, New Hampshire, USA.

Ekologia ekosystemów:

 • przebieg i ekologiczne konsekwencje ekspansji gatunków inwazyjnych:
 1. Brzeziński M., Romanowski J., Żmihorski M., Karpowicz K. 2010. Muskrat (Ondatra zibethicus) decline after expansion of American mink (Neovison vison) in Poland. Eur. J. Wildl. Res. 56: 341-348.
 2. Brzeziński M., Święcicka-Mazan A., Romanowski J. 2008. Do otters and mink compete for access to foraging sites? A winter case study in the Mazurian Lakeland, Poland.Ann. Zool. Fennici 45: 317-322.
 • ekologia ptaków wodno-błotnych:
 1. Brzeziński M., Jedlikowski J., Żmihorski M. 2013. The effect of nest site on the nesting success of the Coot Fulica atra. Ornis Fennica - in Press.
 2. Brzeziński M., Natorff M., Zalewski A., Żmihorski M. 2012. Numerical and behavioral responses of waterfowl to the invasive American mink: A conservation paradox. Biological Conservation 147: 68-78.
 3. Żmihorski M., Lewtak J., Brzeziński M., Romanowski J. 2010. Nest survival in large river valley: an experiment using artificial nest on an island and bank of Vistula River (Poland). Pol. J. Ecol. 58: 195-201.
 • wieloletnie badania zespołów kręgowców w różnych biocenozach Pojezierza Mazurskiego:

 1. Brzeziński M., Żmihorski M., Barkowska M. 2010. Spatio-temporal variation in predation on artificial ground nests: a 12-year experiment. Ann. Zool. Fennnici 47: 173-183.
 2. Brzeziński M., Marzec M., Żmihorski M. 2010. Spatial distribution, activity, habitat  selection of American mink (Neovison vison) and polecats (Mustela putorius) inhabiting the vicinity of eutrophic lakes in NE Poland. Folia Zoologica 59: 183-191.
 • waloryzacja przyrodnicza siedlisk hydrogenicznych:
 1. Mętrak M., Malawska M., Kamiński J., Wiłkomirski B., (2006): Geochemical changes of peat soils and plant succession on the deeply burnt mires. Polish J.Environ.Stud. 15, 57 – 66.
 2. Mętrak M., Malawska M., Kamiński J., Błocka A., Wiłkomirski B. (2008) Plant secondary succession patterns after 2002 wildfire in the Biebrza National Park, Phytopedon (Bratislava), 7(1): 109-114.
 • biostatystyka, analizy wielowymiarowe danych środowiskowych:

 1. Błocka A., Mętrak M., Statistical approach to assess forest health status in Poland, Phytopedon (Bratislava), Vol. 7, 2008/1, 167-170
 2. Mętrak M., Jarzyna I., Malawska M., 2012. Application of multidimensional statistical methods in analyses of peat geochemical features. 14th International Peat Congress. IV Chemical, physical and biological characteristics of peat. Internet publication.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl