Grupa Badawcza Biogeochemia i Ekologia Ekosystemów

Zespół badawczy składa się ze specjalistów w dziedzinach biogeochemii, toksykologii, botaniki, mykologii, zoologii i biostatystyki przygotowanych do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych. Członkowie grupy od kilkudziesięciu lat współpracują naukowo (m.in. w ramach projektów finansowanych ze środków EU) z ośrodkami naukowymi w krajach Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan) oraz Rosji.

Kierownik grupy: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska


Materiał informacyjny do pobrania (pdf)

http://www.cent3.uw.edu.pl/files/f1735aea3f007cad08e8c9ec14eb8c07.pdf


2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl