Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym i kontrolnym, określającym cele działania Centrum, ustalającym (w porozumieniu z władzami Wydziałów Biologii i Chemii) plany i zasady funkcjonowania Centrum, oceniającym realizację tych planów oraz nadzorującym Dyrektora.

W jej skład wchodzi 8 członków, po trzech przedstawicieli Wydziału Biologii i Wydziału Chemii, w tym Dziekani tych Wydziałów lub wskazani przez nich zastępcy lub pełnomocnicy, jeden przedstawiciel Rektora oraz jedna osoba związana z gospodarczym środowiskiem B+R lub posiadająca wiedzę z zakresu zarządzania centrami badawczo-rozwojowymi.

Skład Rady Naukowej CNBCh UW:

1. Prof. dr hab. Renata Bilewicz - Wydział Chemii

2. Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński - Wydział Chemii

3. Prof dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Wydział Biologii, przewodnicząca rady

4. Prof. dr hab. Paweł Kulesza - Dziekan Wydziału Chemii

5. Prof dr hab. Michał Kozakiewicz - Wydział Biologii

6. Prof dr hab. Andrzej Lewenstam - przedstawiciel związany z gospodarczym środowiskiem B+R

7. Prof dr hab. Agnieszka Mostowska - Dziekan Wydziału Biologii

8. Dr Marcin Szumowski - przedstawiciel Rektora

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl