Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie 4 auditów wewnętrznych sprawdzających zgodność funkcjonowania Laboratorium Badawczego Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego z wymogami normy ISO 17025, w ramach projektu „Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota (CENT III)”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.02.01.00-14-16302.01.00-14-163 /08-00 z dnia 28.08.2009 r.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie auditu wewnętrznego sprawdzającego zgodność funkcjonowania Laboratorium Badawczego Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego z wymogami normy ISO 17025, w ramach projektu „Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota (CENT III)”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.02.01.00-14-16302.01.00-14-163 /08-00 z dnia 28.08.2009 r.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl