Informacje ogólne

LABORATORIUM BIOGEOCHEMII i OCHRONY ŚRODOWISKA

O NAS:
Laboratorium prowadzi badania i ekspertyzy w zakresie biogeochemii i toksykologii środowiska, ekotoksykologii, analizy ryzyka środowiskowego, bezpiecznej żywności itp.

OFERUJEMY:

  • Badania (analizy chemiczne) wód, osadów i gleb, materiałów roślinnych i zwierzęcych1
  • Profesjonalny pobór próbek środowiskowych2
  • Usługi w zakresie ochrony środowiska - doradztwo, ekspertyzy środowiskowe2
  • Kursy, staże i szkolenia2

WYKONUJEMY:
Analizy makro i mikroelementów (w tym analizy śladów) osadów i gleb, wody, materiału roślinnego i zwierzęcego z użyciem najnowocześniejszych technik analiz instrumentalnych. Dysponujemy specjalistyczną aparaturą pomiarową, w skład której wchodzą m.in.:
chromatograf cieczowy z detektorem masowym LC/MS/MS typu Q-TOF,
chromatograf gazowy z detektorem masowym GC-MS,
spektrometr absorbcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w kuwecie grafitowej GFAAS,
spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej ICP-MS, a także
analizator izotopów lekkich IRMS.

KONTAKT:
Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska CNBCh UW
ul. Żwirki i Wigury 101, pok: 2.53
tel: + 48 22 55 26 539

MAPA DOJAZDU

Pracownicy LBiOŚ

  • Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska 2 (opiekun  LBiOŚ) e-mail:malma@biol.uw.edu.pl
  • Mgr Monika Chmielewska 1,  specjalista naukowo-techniczny (nadzór analityczny, przyjmowanie zleceń, techniki spektroskopowe, techniki chromatograficzne) e-mail:m.karbowa@uw.edu.pl
  • Mgr Katarzyna Sidoruk (techniki chromatograficzne, techniki spektroskopowe, wdrażanie akredytacji)
    e-mail: ksidoruk@cnbc.uw.edu.pl
  • Iwona Ładziak, starszy  technik (analizy chemiczne, rezerwacja sprzętu terenowego)

Dzięki współpracy z nami będą Państwo mogli przeprowadzić planowane badania profesjonalnie, szybko i terminowo.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl