Terminarz szkoleń

WARIANT I 18-24 listopada 2013 r.*
WARIANT II 18-30 Listopada 2013 r.
WARIANT III listopad 2013 r. - czerwiec 2014 r. staże krótkoterminowe

* szkolenie będzie uruchomione przy min. liczbie kandydatów 4 (maksymalna liczba kandydatów w grupie - 6 osób).

WARIANT I
Szkolenie 1-tygodniowe (łącznie 60 godz. zajęć obejmujących 10 godz. wykładów (W) i 20 godz. ćwiczeń pokazowych (Ćw.).

WARIANT II
Szkolenie 2-tygodniowe (łącznie 60 godx. zajęć obejmujących 1 tydzień prowadzonych wg wariantu pierwszego); drugi tydzień (30 godz.) ćwiczeń praktycznych wybranej techniki pomiarowej.

WARIANT III
Krótkoterminowy staż związany z realizacją "małego" projektu badawczego. W trakcie stażu przewiduje się kształcenie programowe objęte wariantem I szkolenia oraz przeprowadzenie pomiarów analitycznych, opracowanie wyników, przygotowanie prezentacji związanej z realizacją projektu naukowego.

Rekrutacja kandydatów na szkolenia: czerwiec - wrzesień 2013 r.

Cena szkoleń:
WARIANT I 1200 PLN

WARIANT II 3000 PL
WARIANT III 7000 PLN

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl