Warunki uczestnictwa

Formularz rejestracyjny, CV wraz z listem rekomendacyjnym w języku polskim, angielskim lub rosyjskim należy przesłać faksem (+ 48 22 55 26 523) lub na adres e-mail: sekretariat@cnbc.uw.edu.pl

Istniejej możliwość rejestracji on-line

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do 30 września 2013 r.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie merytorycznej przez organizatorów.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione drogą mailową do końca października 2013 r.

Kontakt:
Katarzyna Jabłonka - Salach

Sekretariat Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytetu Warszawskiego:

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
tel: +48 22 55 26 523
e-mail: sekretariat@cnbc.uw.edu.pl

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl