Infrastruktura

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska mieści się w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową, sprzęt mobilny (m.in. samochody terenowe, terenowy sprzęt do pobierania prób gleb, osadów - świdry, sondy, mierniki wielofunkcyjne, profesjonalne aparaty GPS oraz sprzęt do badań telemetrycznych). Mobilny sprzęt terenowy dostosowany jest do wykonania pomiarów i ekspertyz na miejscu zdarzenia oraz do pracy w trudnych i ekstremalnych warunkach.

W Laboratorium pracuje doświadczona i profesjonalna kadra naukowo-techniczna. Obecnie jesteśmy w trakcie akredytacji PCA*.

*przewidywany termin uzyskania akredytacji 2014 r.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl